Wij zetten ons actief in om de gestelde doelstellingen in ons beleid te realiseren. Verder stimuleren wij het hergebruik van spullen en maken wij het mogelijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een dagbesteding te geven